El formulari va destinat a sol·licitar la cessió del Centre Cívic per a activitats periòdiques amb o sense ànim de lucre, del tipus donar classes, fer cursos, sessions culturals o socials… etc.

NORMES D’ÚS DELS ESPAIS DEL CENTRE CÍVIC I DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

  • La persona que dugui a terme l’activitat es responsabilitza de deixar cada dia ordenat i en perfecte estat de neteja el lloc on es desenvolupi.
  • La donació per cessió es pagará, en principi, mitjançant transferència bancària.
  • Un cop efectuats aquests pagaments es lliurarà una còpia de les claus del centre. Aquesta clau no es pot copiar ni entregar-se a una altra persona sense el permís escrit de La Junta.
  • Currículum – faciliteu a l’Associació o adjunteu en un correo electónic un PDF amb el currículum personal que acrediti la seva experiència o titulació (o referències) en l’activitat que vol desenvolupar al email:  actividades@sitgesquintmar.org.
  • Cal respectar les normatives d’ús estrablertes per l’Associació, disponibles a continuació en PDF:

Sol·licitud de cessió per Activitats
Formulari de sol·licitud de cessió d'espais al Centre Cívic de Quint Mar per desenvolupar activitats.
Expliqueu en què consistirà l'activitat que desitja realitzar.
Consulteu a l’Associació o descarregueu de la pàgina web la normativa i directrius d'activitats amb o sense ànim de lucre.
dd / mm / aaaa
dd / mm / aaaa
hh: mm a hh: mm
*Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen de que totes les dades que faciliti a L’Associació seran tractades de forma confidencial e incorporades a un fitxer. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint-se per escrit i acompanyant fotocopia del seu D.N.I. a L’Associació de Propietaris i Ciutadans de Sitges, Quintmar Ciudad Jardín, al Centre Cívic, Carrer Margallo 17, Quintmar Sitges, Barcelona 08870.

Subscriu-te al nostre butlletí

CLICK! Consulta el Calendari d'Activitats

Categories