El barri de QuintMar

QuintMar és un barri residencial situat al terme municipal de Sitges (Barcelona), a 1 km del centre del poble i a prop de les platges. El barri s’estén als contraforts i vessants de l’inici del Parc Natural del Massís de Garraf, la qual cosa li atorga un entorn natural únic.

Amb una història que parteix de l’inici dels anys 70, ha anat creixent en nombre d’habitants fins a conformar una comunitat avui de gairebé 500 veïns.

Pleno del Ayuntamiento: A debate la Ordenanza de limpieza de las Franjas Perimetrales

En el pleno municipal del 26 de abril hemos intervenido en representación de la Asociació de Veïns i Veïnes de QuintMar tras conocer la semana pasada la intención por parte de la Regidoría de Urbanismo de aprobar una nueva ordenanza para determinar el coste de las limpiezas de las Franjas perimetrales.

Ple del Ajuntament de Sitges

Pleno del Ayuntamiento: A debate el parque infantil y equipamientos en la zona de la Escola Agnès

En el pleno municipal de 26 de octubre hemos intervenido en representación de la Asociació de Veïns i Veïnes de Quint Mar para exponer los incumplimientos referidos a la construcción del parque infantil, ajardinamiento de la rotonda de entrada al barrio, marquesinas para la zona del bus, fuente de agua potable, y papeleras en la zona.

Subscriu-te al nostre butlletí